L'Equip de Govern planteja per 2023 un pressupost de contenciˇ

Lĺaposta pels projectes dels Next Generation i la instalĚlaciˇ de plaques solars a les instalĚlacions municipals, prioritats dels comptes per lĺany vinent
L'Equip de Govern planteja per 2023 un pressupost de contenciˇ

Font: Ajuntament de Tarragona 

Pressupost de contenció. Aquesta és la línia en què treballa l’Equip de Govern per als comptes de l’any vinent, un pressupost marcat per l’increment de la despesa energètica, l’increment dels sous dels funcionaris acordat en Consell de Ministres el passat mes d’octubre i, posteriorment, ratificat al Butlletí Oficial de l’Estat. L’augment dels interessos bancaris, més de 2 milions d’euros, i l’increment dels contractes municipals indexats en l’IPC, com el de la neteja, que significa pagar 1 milió d’euros més, són els altres elements que provoquen la situació econòmica a la que s’enfrontarà l’Ajuntament de Tarragona per l’any vinent. “En total representa pagar 15 milions d’euros més en tots aquests increments de costos. Una xifra que condiciona les polítiques pressupostàries de l’Ajuntament”, expressa el conseller d'Hisenda, Jordi Fortuny.

L’increment dels sous dels funcionaris representa un 5 %, la qual cosa significa un augment de 2.850.000 euros respecte 2022, mentre que els costos energètics s’han disparat. “Pagarem el doble. És a dir, passarem de 3,5 milions a 7 milions”, afegeix Fortuny.

L’Equip de Govern Municipal fa temps que està treballant amb unes xifres econòmiques gens favorables. L’encariment de l’energia és un dels factors clau que explica aquesta situació. I, de fet, es manifesta bàsicament amb l’increment desorbitat del preu de tots els derivats del petroli, el gas i l’energia elèctrica. Però també ha comportat un important increment de l’Índex de Preus al Consum de les despeses financeres, de materials (bàsicament relacionats amb la construcció) o d’increment del Capítol I de despeses. “Aquest fort increment de despeses no s’ha pogut compensar amb un increment proporcional dels ingressos a través de la pujada d’impostos, ja que els mateixos afectarien a la població en general i a la riquesa de persones i empreses de Tarragona, que des de l’any 2020 estan patint els efectes d’una greu crisi que no poden veure empitjorada per un increment excessiu de la seva càrrega fiscal”, remarca Fortuny.

Per això, l’Ajuntament de Tarragona està elaborant un pla de contenció que permeti afrontar aquesta situació sense perjudicar els serveis bàsics dirigits a les tarragonines i tarragonins. Aquest pla pivota sobre dos elements bàsics:

 1. Racionalització de la despesa corrent de l’Ajuntament.
 2. Prioritzar les inversions que a curt termini suposin estalvi energètic.

Paral·lelament a la racionalització dels costos energètics, l’Equip de Govern ha elaborat un pla d’estalvi energètic que consisteix en la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum en edificis municipals. Les més immediates seran a la caserna de la Guàrdia Urbana, a l’Escola i Llar d’Infants del César August, a l’edifici de la Tabacalera (els mòduls 1 i 2) i la piscina de Riu Clar. El cost estimat de la redacció dels projectes (que s’iniciaran d’immediat) és de 15.000 euros. També s’ha previst la instal·lació de plaques solars amb sistemes de bateries al Palau Municipal, a l’Escola i Llar d’Infants del Miracle, a la Tabacalera, al Club de Futbol Campclar i a les escales mecàniques del Palau de Congressos. Així mateix, s’anirà substituint l’enllumenat dels edificis municipals per tipologia LED. Aquest pla d’estalvi energètic s’anirà ampliant paulatinament a la resta d’instal·lacions esportives, educatives i edificis públics.

“L’estalvi econòmic en la despesa corrent fa temps que l’estem aplicant perquè hem de continuar oferint serveis de qualitat als seus ciutadans”, remarca Fortuny. Per aquest motiu, hi haurà més estalvi i un ús racional dels edificis i instal·lacions municipals per aconseguir un estalvi important en la despesa energètica. I aquesta mesura es concreta en:

 1. Els sistemes de climatització s’obriran com a màxim 15 minuts abans de l’hora d’obertura de les instal·lacions al personal, excepte en el cas d’oficines municipals, que s’obriran a les 7 hores.
 2. Els sistemes de climatització s’apagaran de forma immediata a l’acabament de la jornada laboral. En el cas d’oficines municipals, a les 15 hores, excepte que hi hagi atenció al públic durant la tarda.
 3. El responsable de l’obertura i tancament dels sistemes de climatització serà el conserge de l’edifici, en el cas que estiguin centralitzats. A manca d’aquest, la primera persona que accedeixi a la instal·lació i la última que en marxi.
 4. Es prohibeix l’ús de qualsevol aparell d’increment o disminució de temperatura, com poden ser estufes, ventiladors, calefactors i similars. Només es podran utilitzar si l’edifici no té un sistema de climatització.
 5. La temperatura màxima dels aparells de climatització a l’hivern serà de 19 graus. La temperatura mínima a l’estiu serà de 27 graus.

A més a més, en tots els edificis es farà un ús racional dels sistemes elèctrics. Això implica:

 1. Els sistemes d’il·luminació s’obriran amb l’accés de la primera persona a les instal·lacions, i s’apagaran tots de forma immediata a l’acabament de la jornada laboral.
 2. El responsable de l’obertura i tancament dels sistemes d’il·luminació serà la primera persona que accedeixi a el despatx, planta o edifici, segons els cas, i la última que en marxi. En última instància serà responsabilitat de la persona amb major jerarquia al despatx o planta.
 3. Només podran quedar oberts els llums d’emergència, i els que s’especifiquin com a necessitat de seguretat.
 4. En el moment de finalitzar la jornada laboral, també s’hauran d’apagar els ordinadors, impressores, fotocopiadores, escàners i resta de material elèctric que no requereixin continuar en funcionament.
 5. S’ha d’aprofitar al màxim la llum natural i encendre les llums només quan sigui realment necessari.

INVERSIONS PREVISTES PER 2023

El capítol d’inversions previstes per al pressupost de l’any vinent se centren en els projectes demanats dels Next Generation. En total, significa una inversió municipal de 9.220.169,82 euros que corresponen als projectes europeus ja concedits.

L’altre eix d’inversions es destinarà a l’impuls en la instal·lació de plaques solars en instal·lacions esportives i la substitució de la il·luminació actual en leds. Un pla que fa temps que s’està desenvolupant però que ara se li donarà més impuls per aconseguir el màxim estalvi energètic. La instal·lació de plaques fotovoltaiques a la caserna de la Guàrdia Urbana, l’Escola i Llars d’Infants del César August, dos mòduls de la Tabacalera i a la piscina de Riu Clar suposarà una inversió de 425.000 euros, però un estalvi de 107.257 euros anuals. Un benefici econòmic que s’anirà estenent a mesura que es vagin instal·lant les plaques a la resta d’edificis i instal·lacions municipals.


Tornar