Prof. Emilio Palomares nomenat nou director de lĺICIQ

El professor Palomares assumirà el lideratge de lĺICIQ del Prof. Miquel A. Pericàs, fundador i primer director de lĺICIQ.
Prof. Emilio Palomares nomenat nou director de lĺICIQ

 Font: Comunicació Científica ICQC

"És un gran honor, que accepto entusiasmat perquè tinc els millors col·legues possibles i el millor equip per treballar. Junts, seguirem en la trajectòria d’excel·lència de l’ICIQ amb un programa internacional inclusiu basat en quatre pilars: la Cooperació, l’Educació, el Coneixement i la Innovació. ICIQ continuarà el seu lideratge internacional en els camps de l’energia i la química sostenible en estreta col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, així com amb altres centres d’investigació i educació nacionals i internacionals i indústries químiques”, afirma el professor Palomares. 

El procés de selecció del nou director de l’ICIQ ha estat supervisat per CERCA (Centres de Recerca Catalans). Inicialment, el Consell Assessor Científic de l'ICIQ va preseleccionar els tres millors candidats a ser entrevistats. Les entrevistes van ser realitzades per un comitè de selecció dirigit per CERCA, i el Prof. Palomares va ser proposat al patronat, que el va confirmar com a nou director. 

Sobre Emilio Palomares 

Emilio Palomares va néixer a València el 1974. Va estudiar Biologia a la UVEG (Universitat de València Estudis Generals). Després de llicenciar-se en biologia (especialitzat en bioquímica) va realitzar la seva tesi de màster en química orgànica sota la supervisió del Prof. Alberto Marco a la UVEG. Després es va incorporar al grup del Prof. Hermenegildo García a l’ITQ-CSIC-UPV (Institut de Tecnologia Química-Centre Superior d’Investigacions Científiques de la Universitat Politècnica de València) on va obtenir el seu doctorat en química el 2001. El mateix any va obtenir un Beca “Marie Curie” per treballar en el camp dels dispositius moleculars per a la conversió d’energia, sota la direcció del Prof. James R. Durrant (Imperial College London). El 2004, el Prof. Palomares va obtenir una beca “Ramón y Cajal” a l’ICMol-UVEG (Institut de Ciència Molecular-UVEG, València). 

Es va incorporar a ICIQ com a líder de grup el 2006 i tres anys després va ser nomenat professor de recerca ICREA. El 2009 se li va concedir una ERC Starting Grant per treballar en punts quàntics per a dispositius de conversió d’energia i, més tard, el 2015 va obtenir una ERC Proof of Concept Grant pel desenvolupament de sensors biomoleculars. 

El Prof. Palomares ha estat el destinatari de diversos premis. La medalla Roscoe i la Sigma-Aldrich Distinguished Lecture (2004); el Premi Jove Químic de la Real Sociedad Española de Química (2006) i el premi Innova SUSCHEM (2010). Des del 2019 ostenta la càtedra International Energy and Environmental Solutions (E2S) de la Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA). 

Grup de recerca d’en Palomares 

El Prof. Palomares ha estat coautor de més de 200 articles científics i ha supervisat 15 tesis doctorals. El seu grup de recerca té experiència en la síntesi de materials i molècules amb propietats òptiques i elèctriques, així com en la caracterització de reaccions de transferència de càrrega interfacial en condicions de funcionament. Avui dia, el seu grup té un interès especial en estudiar cèl·lules solars moleculars, LEDs, sensors químics per a aplicacions relacionades amb la salut i dispositius de conversió d'energia de CO2. 

Sobre l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) 

L'ICIQ és un centre de recerca en química de prestigi internacional, membre del Barcelona Institute of Science and Technology. L'institut compta amb 16 grups de recerca que treballen en catàlisi (desenvolupament de processos químics més eficients), captura de CO2 (usar el CO2 de l'atmosfera per produir productes de valor afegit com plàstics o fàrmacs), energies renovables (fotosíntesi artificial, cel·les solars, biocombustibles) i química computacional (simulació de fenòmens químics per ordinador). L'ICIQ és un Centre d'Excel·lència Severo Ochoa, ha obtingut 21 projectes de l'European Research Council (ERC Grants) i 8 dels seus investigadors són professors ICREA. 

http://www.iciq.es · Facebook · Twitter (@ICIQchem) 


Tornar