JustÝcia obre el Registre de parelles estables de Catalunya

La inscripciˇ Ús gratu´ta i es pot fer presencialment i telemÓtica
JustÝcia obre el Registre de parelles estables de Catalunya

 La constància de la parella estable és un dels requisits per al cobrament de la pensió de viduïtat

 
La Sandra i en Jordi tenen 27 i 37 anys. Són veïns de Prats de Lluçanès i acaben de ser pares de l’Aleix, però no estan casats. A les 11.30 hores d’aquest dilluns s’han convertit en els primers inscrits al Registre de parelles estables de Catalunya. La inscripció és gratuïta i l’han fet presencialment, a la seu central del Departament de Justícia, a Barcelona. La inscripció en aquest registre és un dels requisits perquè les parelles estables, també anomenades parelles de fet, tinguin dret a la pensió de viduïtat, encara que no estiguin casades.
 
Per cobrar aquesta pensió, la Llei espanyola de la Seguretat Social estableix dues condicions fonamentals a la persona que enviuda. La primera, que acrediti un mínim de cinc anys de convivència en parella. La segona, que en el moment de la defunció faci almenys dos anys de la inscripció en un registre de parelles estables. Si la parella no s’ha inscrit al registre, la Seguretat Social en denegarà la pensió de viduïtat. Fins ara, l’única possibilitat per poder cobrar-la era constituir-se com a parella estable davant de notari, amb els mateixos requisits d’anys de convivència i de temps transcorregut des de la constitució de la parella.
 
Assegurar l’accés universal a un registre de parelles estables
 
Amb la creació del Registre de parelles estables de Catalunya, el Departament de Justícia assegura que tots els ciutadans tenen accés a un registre de parelles estables, amb independència del seu lloc de residència. Fins ara, en canvi, els únics registres eren d’abast municipal i només n’havien creat un nombre reduït d’ajuntaments.
 
El Registre de parelles estables de Catalunya neix amb la intenció de concentrar tota la informació sobre parelles estables. A banda de les persones que s’hi inscriguin directament, el Registre també podrà incorporar la informació sobre les parelles inscrites als registres municipals i constituïdes davant de notari. L’existència d’aquest registre dificulta el frau i facilita l’obtenció dels certificats.
 
El Codi civil equipara les parelles estables i els matrimonis
 
El Codi civil de Catalunya i la resta de normativa aplicable igualen els drets i les obligacions de les parelles estables amb els dels matrimonis convencionals en relació amb les successions, els fills en comú, els reagrupaments familiars i les compensacions econòmiques per raó del treball quan es produeix una separació.
 
Diferències amb les parelles casades
 
La major part de les diferències entre els matrimonis i les parelles estables es posen de manifest en aspectes de la legislació estatal referents a la fiscalitat, els permisos laborals i immigració.
 
 
Matrimoni
Parelles estables
Successions
Els cònjuges i els convivents tenen els mateixos drets i obligacions.
Compensació econòmica per raó de treball per separació
El membre de la parella que hagi treballat per a la llar i que ho hagi fet sense retribució té dret a percebre una compensació econòmica.
Fills en comú
Els drets i les obligacions en relació amb els fills no depenen de la relació de parella sinó del fet de ser-ne pare o mare.
Prestació alimentària per separació
L’obligació es manté durant la separació, però s’extingeix amb el divorci.
Un dels membres pot exigir la prestació si la necessita per a la seva sustentació.
Prestació compensatòria per separació
Dret a mantenir el nivell de vida adquirit durant el matrimoni.
No es preveu aquesta possibilitat.
Atribució de l’habitatge per separació
L’ús de l’habitatge es pot atribuir a la part més necessitada.
L’ús de l’habitatge s’atribueix al seu propietari. Si hi ha fills en comú, pot ser diferent.
*Pensió viduïtat
Es cobra en tots els casos. No es tenen en compte els ingressos.
Calen 5 anys de convivència, 2 anys des de la inscripció o constitució i complir els criteris d’ingressos.
*Fiscalitat en l’IRPF
Es pot tributar l’IRPF conjuntament o per separat.
Nomes es pot presentar la declaració de l’IRPF per separat.
*Permís
15 dies de permís retribuït.
Sense permís.
*Nacionalitat
Es pot demanar després d’un any de convivència en matrimoni.
No es preveu aquesta possibilitat.
*Permís de maternitat i paternitat
Els permisos no depenen de la relació de parella sinó del fet d’haver estat pare o mare.
*Reagrupament familiar
La Llei d’estrangeria equipara els drets de les parelles casades i les parelles estables.
NOTA: Aquest quadre és orientatiu i no detalla els diferents supòsits previstos en el Codi civil ni en la resta de normativa aplicable.
*Legislació estatal
 

Tornar